Låneservice

Låneservice


Mens din scooter er til reparation på værkstedet tilbyder vi en lånescooter for 100 kr. om dagen


Vielshøj Motorservice, SE nr. 35 45 92 35

Løgstørvej 82, 9500 Hobro

Tlf. 29 85 67 74, fp@vmmotorservice.dk